STOPPEN EN OVERDRAGEN

Een praktijk overdragen, hoe doet u dat verstandig?

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En als het moment van gaan gekomen is, moet  de praktijk overgedragen worden aan de volgende generatie om de patiënten goed verzorgd achter te laten. Naast de emotionele aspecten komen hierbij ook de nodige financiële, organisatorische en administratieve zaken om de hoek kijken. Wij zetten die voor u op een rijtje.

Zoek tijdig een opvolger 

Met het zoeken naar een opvolger kunt u het beste op tijd beginnen. In de huidige markt valt het lang niet altijd mee om iemand te vinden. Er is veel aanbod van praktijken van oudere huisartsen en weinig vraag. De startende huisartsen die zich willen vestigen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van praktijken die beschikbaar komen. Vaak begint een overdracht met een waarneemperiode, dan komt de potentiële opvolger eerst een paar dagen per week meewerken in de praktijk op waarneembasis. Dat biedt beide partijen de kans om te kijken met wie ze in zee gaan en of er voldoende klik aanwezig is. 

Soms is het ook een optie om als opvolger een tijdje in loondienst te komen als hidha. Als de noodzaak tot overdracht nog niet zo acuut is, wordt er ook wel eens voor gekozen om na de waarneemperiode nog een tijdje samen te werken in de vorm van een maatschap. Voordeel daarvan is dat de overdracht heel geleidelijk plaatsvindt en de nieuwe huisarts al een vaste plek in de praktijk heeft verworven, voordat hij of zij helemaal eindverantwoordelijk wordt. 

Maak duidelijke afspraken 

Wanneer blijkt dat beide partijen wel wat voelen voor de overdracht, is het tijd om afspraken te gaan maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er komen emoties bij kijken. Als pensionerende arts vindt u het misschien lastig om uw praktijk los te laten en als opvolger staat u ongetwijfeld te trappelen. Daarom is het verstandig om er iemand van buitenaf bij te halen, die mee kan denken over wat er geregeld moet worden en hoe u dat het best kunt afspreken met elkaar. Er zijn goede modelovereenkomsten te vinden, maar onze ervaring is dat deze altijd moeten worden aangepast aan de specifieke situatie van onze klanten. 

Bepaal de overnamesom 

Vaak is er sprake van een overnamesom die de opvolger moet betalen aan de overdragende partij. Dit is een bedrag voor de overgenomen inventaris, voorraad en computerapparatuur. Er kan in de overnamesom ook rekening gehouden worden met de staat van de praktijk: is er sprake van goede automatisering, hoe is de situatie met het personeel, is er veel verloop of juist een vaste constante ploeg van mensen die al goed op elkaar zijn ingespeeld, hoe is het praktijkmanagement geregeld?

Dit kunt u op verschillende manieren berekenen, maar uiteindelijk moet er een bedrag afgesproken worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Vaak zal het om een bedrag gaan waar de opvolger financiering voor nodig heeft. In dat geval is het mogelijk om afspraken te maken over betaling in termijnen, of bijvoorbeeld in de vorm van een winstrecht. Voordeel voor de opvolger is dat hij of zij geen externe financiering nodig heeft en in sommige gevallen hoeft de overdragende partij dan ook niet de belasting over de overnamesom in één keer te betalen. 

De praktische overdracht 

Naarmate de datum van de overdracht dichterbij komt, moeten er veel zaken geregeld worden. De contracten met de zorgverzekeraars moeten worden omgezet, er moeten verzekeringen en allerlei abonnementen worden afgesloten, de salarisadministratie voor de nieuwe praktijk moet worden opgezet en patiënten moeten op de hoogte worden gesteld. 

De daadwerkelijke overdracht vindt meestal plaats met een feestje of receptie, waarbij de nieuwe huisarts officieel wordt voorgesteld en de patiënten dankbaar afscheid kunnen nemen van hun vertrouwde huisarts. Soms blijft de overdragende huisarts nog een korte periode zelf als waarnemer meewerken in zijn oude praktijk. Daarna is het dan toch echt tijd voor het welverdiende pensioen. Hoewel onze ervaring is, dat een gepensioneerde huisarts toch vaak wel een beetje actief blijft op zijn vakgebied in een of andere vorm. Dat zal dan wel de aard van het beestje zijn.

Stoppen en overdragen

Laat u dit liever over aan een deskundige? Ik neem u het werk graag uit handen.

Raymond Koenders RB