GEZOND ONDERNEMEN

Giftenaftrek, hoe zit dat precies?

Giften aan goede doelen geven niet alleen een goed gevoel, ze zijn ook nog eens fijn voor de belastingaangifte. Als het goede doel bij de belastingdienst geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is de gift aftrekbaar van het inkomen van de gever. Als het daarbij gaat om een culturele ANBI is er zelfs nog een extra bedrag aftrekbaar van 25% van de gift.

Voor het aftrekken van giften geldt wel een drempel van 1% van het belastbare inkomen in alle boxen samen. Dat heet het drempelinkomen. Alles boven die drempel mag worden afgetrokken, tot een maximum van 10% van het belastbare inkomen.

Soms is er sprake van een vast bedrag dat gedurende meerdere jaren geschonken wordt. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om hiervoor een overeenkomst met de ANBI af te sluiten, waarbij wordt afgesproken dat de gift minimaal 5 jaar zal duren en in periodieke bedragen gedaan wordt. Periodieke giften zijn zonder drempel aftrekbaar.

De aftrekpost van de giften mag overigens verdeeld worden beide fiscale partners. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld als het inkomen van degene die de gift doet veel lager is dan het inkomen van de partner. De partner profiteert dan meestal van een hogere aftrek.

Gezond ondernemen

Laat u dit liever over aan een deskundige? Ik neem u het werk graag uit handen.

Wendy van der Eijk RB