GEZOND ONDERNEMEN

Het systeem van voorlopige en definitieve aanslagen

Voor de inkomstenbelasting, bijdrage Zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting werkt de belastingdienst met voorlopige en definitieve aanslagen. Omdat wij merken dat voor veel mensen dit toch nog een vaag verhaal blijft, zullen we hieronder uitleggen hoe het systeem werkt.

Vooraf: voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf

Aan het begin van het jaar, bijvoorbeeld 2024, legt de belastingdienst alvast voorlopige aanslagen op aan belastingplichtigen van wie bekend is dat ze zelf belasting moeten betalen. Het kan zowel om een voorlopige aanslag (te betalen) gaan als een voorlopige teruggaaf (te ontvangen).

Een voorlopige teruggaaf komt vooral voor bij mensen die in loondienst zijn en een eigen woning hebben, waarvoor ze hypotheekrente kunnen aftrekken. Met een voorlopige teruggaaf krijgen zij de belastingteruggaaf die hieruit volgt alvast elke maand deels uitbetaald.

Een voorlopige aanslag komt vooral voor bij ondernemers én bij mensen die met pensioen zijn en naast hun AOW ook nog een of meerdere aanvullende pensioenen hebben. Of mensen die een groot vermogen in box 3 hebben, waar ze belasting over moeten betalen.

Zoals gezegd, maakt de belastingdienst aan het begin van het jaar een inschatting van hoeveel iemand waarschijnlijk moet betalen of terug zal krijgen en legt dan alvast een voorlopige aanslag op. Deze inschatting is gebaseerd op de meest recente gegevens die de belastingdienst heeft. Vaak is dat de belastingaangifte van 1 of 2 jaar eerder. Deze informatie kan dus verouderd zijn en niet meer actueel. Bij startende ondernemers heeft de belastingdienst helemaal geen informatie.

U mag altijd zelf een verzoek doen voor een nieuwe of aangepaste voorlopige aanslag. Verrassend genoeg heet dat een voorlopige aangifte. Eigenlijk wordt daarmee een wat verkorte aangifte over het jaar gedaan, met uiteraard nog geschatte cijfers. Dan wordt op basis van deze aangifte herberekend wat de voorlopige aanslag moet zijn en kan deze worden aangepast.

Betaling gedurende het jaar in termijnen of in 1x

Tijdens het jaar mogen voorlopige aanslagen in termijnen worden betaald, gedurende de resterende maanden van het jaar. De oorspronkelijke aanslag mag altijd in 11 termijnen worden betaald, van februari tot en met december. Als in augustus een aanvullende voorlopige aanslag wordt opgelegd, dan geldt voor het extra bedrag dat dat in bijvoorbeeld 5 termijnen van augustus tot en met december mag worden betaald.

U kunt zelf elke maand het verschuldigde bedrag overmaken of gebruik maken van automatische incasso.

Betaling in 1x kan ook. Vroeger werd er dan nog een redelijke betalingskorting gegeven. Deze is helaas vanaf 2024 afgeschaft. Het enige voordeel is dan nog dat u er in 1x helemaal vanaf bent.

Na de aangifte volgt een nieuwe voorlopige of definitieve aanslag

Na afloop van het jaar moet de belastingaangifte worden gedaan. In principe moet de aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei zijn ingediend en een aangifte vennootschapsbelasting voor 1 juni. Klanten van ons kantoor kunnen gebruik maken van de becon-uitstelregeling, waardoor zij tot 1 mei van het volgende jaar extra de tijd krijgen voor hun aangifte.

Als de aangifte is opgesteld en besproken, sturen wij die digitaal in bij de belastingdienst. De belastingdienst legt dan meestal binnen drie maanden een nieuwe voorlopige aanslag op. Soms komt er zelfs gelijk al een definitieve aanslag.

Deze nieuwe aanslag wordt gebaseerd op de aangifte. Uit de aangifte volgt hoeveel belasting u daadwerkelijk moet betalen of terugkrijgt. Vervolgens wordt daar van afgetrokken wat u al op eerdere voorlopige aanslagen heeft betaald of ontvangen. Wat er per saldo nog overblijft moet op deze nieuwe aanslag worden afgerekend met de belastingdienst.

Belastingrente

Deze nieuwe voorlopige of definitieve aanslag kan belastingrente bevatten.

Als de aangifte is gedaan voor 1 mei (dus zonder gebruik te maken van de becon-uitstelregeling), dan is de afspraak dat de belastingdienst een aanslag oplegt voor 1 juli. Dat is belangrijke datum. Als een aanslag namelijk na 1 juli wordt opgelegd, dan mag de belastingdienst ook belastingrente in rekening brengen. En die is niet mis!

Vanaf 2024 is de belastingrente voor de inkomstenbelasting 7,5% en voor de vennootschapsbelasting 8,5%.

De belastingrente wordt berekend over de dagen vanaf 1 juli tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag óf tot 19 weken na het indienen van de aangifte.

Als u geld terugkrijgt van de belastingdienst, krijgt u hier helaas geen rente op vergoed.

Het belang van een goede schatting

Wij proberen altijd om de eerste voorlopige aanslag, die in januari wordt opgelegd, al gelijk zo goed mogelijk te laten kloppen. Maar wij zijn niet helderziend. Ook wij baseren ons op de meest recente informatie die we hebben. Het kan best zijn dat er in de tussentijd toch iets veranderd is in uw situatie. Als wij een aanslag goedkeuren, maar u vermoedt dat deze toch te hoog of te laag is, dan horen we dat graag. We kunnen dan samen nog eens naar de aanslag kijken en eventueel een aangepaste aanslag vragen.

Ook als wij uw aangifte over het voorgaande jaar hebben afgerond, kijken wij altijd nog een keer naar de voorlopige aanslag over het lopende jaar. Meestal bespreken we dat gelijk ook met u, omdat dat hét moment is om eventueel alsnog een aanpassing te laten doen. Maar als u tussen deze twee beoordelingsmomenten door zelf denkt dat de aanslag aangepast zou moeten worden, dan kan dat altijd. Een voorlopige aanslag mag meerdere keren worden aangepast, omdat ook de belastingdienst graag ziet dat die alvast zo goed mogelijk klopt.

Juist nu de belastingrente zo hoog is, is het nog belangrijker om de schatting van de voorlopige aanslagen aan het begin van het jaar zorgvuldig uit te voeren. Van grote bedragen bijbetalen achteraf wordt niemand blij, maar als u heel veel terugkrijgt (zonder rente!) dan is er ook iets niet helemaal goed gegaan. Trek dus vooral aan de bel als u denkt dat uw voorlopige aanslag niet helemaal klopt.

Gezond ondernemen

Laat u dit liever over aan een deskundige? Ik neem u het werk graag uit handen.

Wendy van der Eijk RB