GEZOND ONDERNEMEN

Waar moet u rekening mee houden als u personeel aanneemt?

“Ik wens u veel personeel” is een Joods en Arabisch gezegde. Het klinkt vriendelijk maar is bedoeld als belediging omdat personeel met zorgen en lasten wordt geassocieerd. Maar wie ons advies opvolgt en zijn zaakjes goed regelt, kan met een gerust hart personeel aannemen en zonder zorgen profiteren van de voordelen.

Neemt u een praktijk over of neemt u voor het eerst personeel aan? Lees dan eerst ons stappenplan:

  • Meld u aan als werkgever bij de belastingdienst. U krijgt dan een loonheffingennummer waarmee u elke maand loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen kunt afdragen.
  • Meld u aan bij het pensioenfonds. In een huisartsenpraktijk zijn alle werknemers verplicht deelnemer in de pensioenregeling bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Als werkgever houdt u de helft van de premie in op hun brutoloon. De andere helft komt voor rekening van de werkgever, die de totale premie elke maand afdraagt aan PFZW. Een huisarts in loondienst neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), waar u zelf als ondernemer-huisarts ook in deelneemt.
  • Voer een salarisadministratie. Hierin wordt uitgerekend hoeveel loonbelasting, pensioenpremie en andere sociale lasten er op het brutoloon moeten worden ingehouden en hoeveel er uiteindelijk moet worden afgedragen aan de belastingdienst, het pensioenfonds etc. Lees meer over hoe u een goede salarisadministratie voert. 

  • Verzeker u tegen arbeidsongeschiktheid. Als werkgever ben u in Nederland lang verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig kunt u uzelf hiertegen verzekeren met een verzuimverzekering, eventueel aangevuld met een WGA-Hiaatverzekering. Regel dit meteen als er personeel in dienst komt, want de financiële gevolgen van ziek personeel kunnen groot zijn en lang duren.
Gezond ondernemen

Laat u dit liever over aan een deskundige? Ik neem u het werk graag uit handen.

Wendy van der Eijk RB