GEZOND ONDERNEMEN

Hoe schenkt u zo voordelig mogelijk?

Op het gebied van schenkbelasting  is Nederland niet bepaald het meest voordelige land ter wereld om te wonen. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om op fiscaalvriendelijke wijze vermogen weg te schenken. Wij doen een aantal goede suggesties.

1. Jaarlijkse belastingvrije schenking

Het is elk jaar mogelijk om tot een bepaald maximum belastingvrij te schenken aan een ander. Voor kinderen gelden hogere vrijstellingen dan voor kleinkinderen en andere ontvangers. Van deze schenkingen hoeft geen aangifte gedaan te worden. In 2024 mag € 6.633 belastingvrij aan kinderen worden geschonken en € 2.658 aan kleinkinderen en anderen.

2. Eenmalige verhoogde vrijstellingen

De jaarlijkse vrijstelling mag eenmalig verhoogd worden tot een veel hoger bedrag, onder voorwaarden. Aan kinderen van 18 tot 40 jaar mag eenmalig worden geschonken:

  • € 31.813,- zonder verdere voorwaarden;
  • € 66.268,- als de schenking gebruikt wordt voor het betalen van een kostbare studie of beroep

De jubelton, de eenmalig verhoogde schenking voor de aankoop van een eigen woning, is helaas inmiddels afgeschaft.

Als gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling moet u wel aangifte doen van de schenkbelasting, ook al hoeft er per saldo geen belasting betaald te worden. De belastingdienst wil uiteraard graag op de hoogte zijn van wie er al gebruik heeft gemaakt van deze vrijstellingen. 

In veel gevallen werd de jubelton gecombineerd met de familiebanklening (zie themadossier sparen en beleggen). Familiebankleningen zijn wel nog steeds mogelijk. 

3. Schenken op papier

Als ouders wel een groot vermogen hebben, maar niet veel geld beschikbaar, dan kan de schenking op papier aantrekkelijk zijn. Deze schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. De kinderen krijgen nog geen geld, maar een vordering op hun ouders. Ze moeten wel schenkbelasting betalen over de schenking, ook al krijgen ze nog niets in handen. De ouders moeten elk jaar 6% rente over hun schuldig-gebleven schenking betalen.

De voordelen hiervan zijn:

  • Door de schenking wordt het vermogen van de ouders kleiner, zodat bij later overlijden er minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Door de bedragen van de papieren schenking handig te kiezen, kan maximaal 10% toekomstige erfbelasting bespaard worden. Eventueel kunnen er in meerdere jaren papieren schenkingen gedaan worden om dit effect te maximaliseren;
  • De ouders kunnen en moeten vervolgens elk jaar 6% rente over de schenking aan hun kinderen betalen. Eventueel kan dit nog naast de jaarlijkse belastingvrije schenking gebeuren, zodat de ouders elk jaar aardige bedragen belastingvrij kunnen doorschuiven naar hun kinderen;
  • De ouders hebben minder vermogen om aan te geven in box 3. Let op, dit werkt niet als het hele vermogen van de ouders bestaat uit een afgeloste eigen woning en er verder weinig vermogen in box 3 aanwezig is;
  • De kinderen moeten de papieren schenking elk jaar aangeven als vordering in box 3.  Hierover wordt een fictief inkomen berekend, waarover het kind dan weer belasting moet betalen. Er geldt wel een vrijstelling in de vorm van een heffingvrij vermogen van € 57.000 per persoon. Als het kind een partner heeft en/of verder niet al teveel vermogen in box 3 heeft, hoeft dit dus niet zoveel belasting te kosten.
Schenk verstandig

Bij een schenking zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Moet er wel of niet aangifte gedaan worden? Is er een vrijstelling van toepassing en zo niet, kunnen we de schenking dan zodanig aanpassen dat hij toch onder een vrijstelling valt? Moet er nog iets met een uitsluitingsclausule geregeld worden, zodat de schoondochter er niet met het geld vandoor kan gaan? Moet er een overeenkomst of zelfs een notariële akte opgesteld worden en wat moet daar dan in komen te staan?  

Juist met schenkingen is het van belang om vooraf alles goed te regelen om achteraf niet voor onverwachte verrassingen te komen staan. Wij helpen u daar graag bij. Dankzij onze ruime ervaring en actuele kennis weten wij precies waar u op moet letten en hoe u zo voordelig mogelijk kunt schenken. 

Gezond ondernemen

Laat u dit liever over aan een deskundige? Ik neem u het werk graag uit handen.

Wendy van der Eijk RB